Odkryj Polskie Carcassonne Miasto pełne zabytków Odwiedź Jeseniki z Jeseníky RegionCard Z Paczkowską Kartą Turystyczną zawsze taniej

1254 (8 marca) - biskup Tomasz I z Wrocławia zakłada osadę Paczków na prawie nie­mieckim (Akt założycielski sporządzony w Nysie). Panowanie nad nową miejscowością powierza swoim kasztelanom (wójtom) Henrykowi i Wilhelmowi. Wieś Bogunów (Paczkówek) i osada tworzyły miasteczko i otrzymały prawa, m. in.: pastwiska do wspólnego wypasania bydła poza miastem (6 łanów frankońskich), połowu ryb na Nysie i Kamienieckim Potoku (obecnie Biała Woda) dla wszystkich mieszkańców, zwolnienie z malej dziesięciny.

 

1260 - kasztelan (wójt) Wilhelm przenosi się do swojej siedziby w Niwnicy (koło Nysy), Henryk zostaje samodzielnym wójtem; bracia pochodzą z rodziny Ruffus.

1261 (6 grudnia) - po raz pierwszy pojawia się nazwa wsi Stary Paczków, wymieniana przy okazji sprzedaży majątku koło Ligoty.

1284 (3 lipca) - Dziewiętłice (Heynrici villa) wymienione w dokumencie.

1285 (13 kwietnia) - w dokumentach wymieniany jest paczkowski proboszcz Cosmian, który towarzyszy bisku­powi Tomaszowi II w drodze do Raciborza, i który później zostaje biskupim prokuratorem i zarządcą finansowym.

1291 - proboszcz paczkowski zostaje pouczony przez biskupa, że porywanie dziewcząt - zgodnie z pa­nującym prawem - jest niedopuszczalne (karalne). Proboszcz miał to obwieścić.

1291 - wieś Ujeździec zostaje zapisana w jednym dokumencie jako Geseze, potem w 1292 jako Syeszez proce Paczcow i w końcu, w 1296, jako Vyeszez.

1293 - Proboszcz Henryk zostaje wymieniony w dokumentach jako „Heinricus plebeanus de Patzschowe".

1293 - wieś Stary Paczków, jak mówi dokument, posiada parafię i kościół.

1293 - rozstrzygnięto w dokumencie, że chłopi z Trzeboszowic, Ligoty, Meszna i Sisniciwiz nie są zwolnieni z daniny dla otmuchowskiego kościoła.

1295 - z umowy sprzedaży paczkowskiej łaźni wynika, że już przed 3 lipca 1295 osada została podniesiona do rangi miasta (Civitate Patschkaw).

1295 - wójt dziedzic Jan za przyzwoleniem swojego brata Jakuba sprzedaje łaźnie niejakiemu Barzeldowi za 12 srebrnych marek.
1303 - Jan Goiz sprzedaje swoją łaźnię paczkowską mieszczaninowi o nazwisku Pecoldus (Petzold). Umowy z 1303 i 1304 z pieczęcią wójta i miasta Paczkowa.
1305 - Henryk I z Wierzbnej (Heinrich von Werben), biskup wrocławski (1302 - 1319) ujmuje w „Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis” wszystkie miasta i wioski swojego biskupstwa. Zasiedlanie okolic Paczkowa zakończone.
1305 - w biskupich dokumentach po raz pierwszy wymienia się Wilamową, chociaż osada istniała już wcześniej.
1315 - po raz pierwszy na dokumencie przybito pieczęć parafii paczkowskiej z „uświęconym” orłem św. Jana.
1315 - po raz pierwszy w dokumencie wzmiankowany jest Theodorius, rector scolarum - dyrektor paczkowskiej szkoły.
1318 - Mikołaj z Paczkowa „zbliżył się zbytnio” do jednej kobiety i jako wyjęty spod prawa musiał opuścić miasto. To samo spotkało później wójta Henryka, który nie mógł już nigdy wejść do miasta. Dopiero w 1358 biskup przyczynił się do „zwolnienia warunkowego”.
1328 - w Gościcach niejaki Gunther de Gostycz był świadkiem sporu pomiędzy paczkowskim rzeźnikiem, a klasztorem w Kamieńcu; bracia klasztorni sprzedawali mięso poniżej kosztów.
1333 - zalane pola, łąki i brzegi przez groźną powódź z rzeki Nysy.
1340 - duchowny Peter z Paczkowa przetłumaczył psalmy na niemiecki (rękopisy znajdują się w bi­bliotece uniwersyteckiej we Wrocławiu).
1341 - Przecław z Pogorzeli zostaje biskupem wrocławskim i jednocześnie władcą księstwa Nysko-Otmuchowskiego.
1345 - biskup Przecław z Pogorzeli (1341-1376) kupił od Księcia Ziębickiego zamek paczkowski na Pełkowym wzgórzu (do tej pory wystająca enklawa księstwa biskupiego na prawym brzegu Nysy).
1345 - miasto oferuje wójtowi dziedzicowi i jego następcom kupno domu, który zostaje zwolniony z opłat.
1349 - miasto stawia na rynku zamykane stragany dla piekarzy.
1349 - zaraza szaleje w Paczkowie, również w 1413.
1350 - informacje o cechach: 1479 - wznowienie działających już od wojen husyckich cechów pieka­rzy i rzeźników, 1373 - cech krawców, 1476 - cech tkaczy w Paczkowie.
1350 - biskup Przecław rozpoczyna budowę podwójnych murów miejskich, 24 wież łupinowych i 3 wież bramnych (Górnej/Kłodzkiej, Dolnej/Wrocławskiej i Łaziebnej/Ząbkowickiej).
1354 - rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego w stylu gotyckim, w 1360 świętowano zakończenie budowy (stan surowy zamknięty).
1360 - wójt Paczkowa Mikołaj Koler wprowadza podatek w wysokości 6 marek na budowę ołtarza do kościoła parafialnego.
1360 - zakończenie budowy kościoła parafialnego. Prezbiterium ma 20 m długości i 9 m szerokości, trzynawowa hala 23 m długości i szerokości i ok. 25 m wysokości; forma budowy zapożyczona z wro­cławskiego kościoła.
1371 - duża część wsi Ujeździec należy już wówczas do szlacheckiej rodziny Donyn, jak dowodzą niektóre dokumenty.
1373 - kilka żydowskich rodzin mieszka na uliczce żydowskiej (dzisiejsza Wojska Polskiego, wcześniej -Nyska), w jednym z domów zbudowano synagogę (pierwsze udokumentowane wzmianki).
1373 - Andrzej z Gościc nabywa dodatkowo posiadłość i sąd w Trawnej (Krautenwalde) od niejakiego Cunczco. W 1378 nabywa jeszcze las tamże oraz folwark w Bilym Potoku.
1373 - miejscowość Unikowice w jednym z dokumentów nazwana jest Heinczindorf proce Paczków. W 1300 niejaki Conradus de Wysbach posiadał tu swoje dobra i młyn; do tego czasu Unikowice nie były samodzielną miejscowością.
1388 - wieża kościoła (80 m) otrzymała 6 dzwonów od społeczeństwa. Prawdopodobnie w tym roku poświęcono kościoły, św. Marii Dziewicy, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela.
1420 - biskup Konrad Oleśnicki podarował Paczkowowi las nad Gościcami (20 ha). Paczków staje się bogatym miastem. Drogę wiodącą do kościoła miejskiego nazwano imieniem biskupa (ul. Konrada).
1428 (17 marca) - Husyci napadają na Paczków. Dzikie lata pełne mordów, pożarów i ucieczek. Husyci/Morawianie walczą przeciwko biskupom wrocławskim.
1444 - w posiadłościach w Kamienicy mieszka rycerz Wolfhard vom Reyne, który terroryzuje chłopów, za co Biskup wsadza go do nyskiego więzienia; tam umiera.
1450 - po zupełnym zniszczeniu przez Husytów Starego Paczkowa, tamtejsza parafia Wszystkich Świętych została przyłączona do parafii paczkowskiej i utraciła niezależność. Paczkowski proboszcz Krelker zobowiązał się powołać dla Starego Paczkowa stałego kapelana i dzwonnika.
1452 (23 maja) - Paczków leży w zgliszczach; Biskup Piotr II Nowak wspomaga mieszkańców w przebudo­wie wyludnionego miasta. Niestety wielu mieszkańców zostało zamordowanych, ograbionych, część uciekła.
1472 - kościół parafialny św. Jana Ewangelisty otrzymuje sklepienie. W 1479 sklepienie sieciowe nad prezbiterium, w 1491 sklepienie gwiaździste nad nawą główną i północną. Wejście główne od strony zachodniej zostało zaopatrzone w 15 kamiennych stopni i portal główny (w 1577 zostało poszerzone, w 1927 odnowione).
1472 - Miasto Paczków (rada miejska) odkupuje 1/4 wójtostwa „ze wszystkimi korzyściami i sprzęta­mi” za 250 srebrnych marek, kilka lat później kolejną ćwiartkę” w 1498 trzecią i w 1560 ostatnią za 1500 węgierskich guldenów.
1489 - paczkowianie zobowiązują się Kasparowi Unwirde, na „wieczne czasy” utrzymywać przejazd na drodze do Chałupek i stamtąd do kamiennego mostu.
1491 - nawy kościoła parafialnego otrzymują sklepienie gwieździste; środki na ten cel przekazał gminny pasterz Tomasz Werner, który na pastwisku odkrył dzban z drogocennymi monetami oraz bi­skup Jan IV Roth.
1501 (również w 1539, 1560, 1598, 1602) - powodzie; duże zniszczenia miasta spowodowane wyle­wami Nysy Kłodzkiej.
1506 - biskup Jan Turzo zezwala mieszkańcom Paczkowa z okazji poświecenia kościoła i odpustu or­ganizować Jarmark św. Marcina.
1507 - Paczków ma 1314 mieszkańców.
1514 - Szymon Sommer został powieszony za wiele kradzieży i oszustw w Paczkowie.
1514 - biskup Jan Turzo podarował Paczkowowi kamieniołomy na Questenberg (w Chałupkach) w celu reperacji murów miejskich, umocnień i domów; zabronił on sprzedaży czy darowania kamienia innym osobom niż paczkowianie.
1516 - mistrz Bartusch i jego czeladnik Mikolaschen z Nysy odlali dwa dzwony dla kościoła parafial­nego w Paczkowie: „Maria” - większy dzwon i „Anna” - mniejszy; dzwony poświecił biskup Jan Turzo podczas święta „Arnolphi”.
1517 - budowa ratusza w stylu renesansowym (1821 przebudowany); ratusz otaczały gotyckie ściany szczytowe.
1529 - Turcy stoją pod Wiedniem. Na rozkaz cesarza Niemiec na kościele parafialnym rozebrano strome gonty dachowe, zrobiono płaski dach, otoczono wysokim na 5,8 m murem z wykończeniami w kształcie „rybiego ogona” (attyka); przebudowę zakończono w 1560.
1529 - wieś Bogunów jest jeszcze samodzielna; dopiero później tworzy przedmieścia Paczkowa.
1531 - Rada kupuje działo, które zostaje umieszczone na dachu kościoła; część pieniędzy - 249 marek - rada pożyczyła od fundacji dla biednych.
1533 - Paczków kupił od Hansa Jordana posiadłość Stary Paczków. Ponieważ zasoby finansowe Miasta były niewystarczające, pożyczyło ono pieniądze od: szewców (30 węgierskich guldenów), piekarzy (6 guldenów), tkaczy (3 guldeny), krawców (3 guldeny), kuśnierzy (3 guldeny), fundacji Ciała Chrystu­sa (20 guldenów), fundacji Bractwa Maryjnego (10 guldenów).
1538 - biskup Jakub z Solca zezwolił paczkowianom na organizację Jarmarku św. Grzegorza.
1542 - Paczków wymienia posiadłości Starego Paczkowa na posiadłości Gościckie z ziemią uprawną, trzecią częścią dochodów z sądu, dwoma młynami, kramem składającym się z ław: rzeźniczej, piekar­skiej i szewskiej, kuźnią, owczarnią, lasem, pastwiskami i stodołami.
1542 - biskup Baltazar Promnitz (pan Pszczyny) ucieka z Nysy przed dżumą i chroni się w Paczkowie; przebywa tam od 06 IV 1542 do I 1543.
1542 - burmistrz Valentin Kremer zamordowany na plebani przez wikarego Georgia.
1550 - dzięki wsparciu biskupa Baltazara Promnitza budowany jest ratusz i renesansowa wieża ratu­sza (zakończenie 1555).
1551 - Książe Fryderyk Legnicki odwiedza Paczków i przyjmowany jest w Ratuszu.
1551 - paczkowianie otrzymują „przywileje kramarskie” na swoje tygodniowe targi.
1561 - ksiądz Jan Eichler otacza nowy cmentarz murem. Podczas wojny trzydziestoletniej Szwedzi niszczą mur. Odbudowany dopiero w 1692.
1572 - „Furta zmarłych” w murach miejskich przy kościele parafialnym zostaje zamknięta i utworzo­no cmentarz wewnątrz murów, ponieważ wrogowie „w swojej nieludzkiej okrutności przeciw zwłokom w grobach szaleją”.
1588 - kaplica Marii Panny (na zachodniej stronie kościoła) zostaje rozbudowana przez braci Jana Krzysztofa i Alberta Magnusa z domu Maltitz z kosztownym renesansowym ołtarzem.
1600 - ośmiokąt wieży kościelnej zostaje podwyższony o 10 m; na tym postawiono 40 m renesansową kopułę; łącznie wieża ma 110 metrów wysokości i jest prawdopodobnie najwyższą wieżą kościelną na Śląsku.
1603 (do 1607) - w Paczkowie szaleje dżuma, umiera 1500 osób. Mieszkańcy Paczkowa w 1608 lub 1639 rozpoczynają coroczne pielgrzymki do Barda Śląskiego (pielgrzymki odbywały się do 1945 r. i nadal są kontynuowane).
1618 - rozpoczyna się wojna trzydziestoletnia, ale dopiero w 1639 roku (do 1648) wojska szwedzkie i cesarskie plądrują i palą Paczków.
1632 - w Paczkowie panuje głód; Szwedzi i Saksończycy zajmują miasto i okolice; toczą się walki o miasto.
1634 (23 maja) - pożar niszczy w Paczkowie wiele domów.
1638 - Śląscy książęta i rada stanu wyrazili zgodę na podarowanie miastu 800 talarów na odbudowę miasta po wielkim pożarze; niestety, całą kwotę przejął urząd podatkowy w Nysie za niezapłacone podatki.
1641 - po odejściu wojsk cesarskich Szwedzi plądrują Paczków i Gościce.
1643 (16 stycznia) - szaleje ciężka burza śnieżna; błyskawica trafia więżę kościelną, wpada do zakrystii i zabija 3 osoby.
1648 - z końcem wojny trzydziestoletniej Paczków, jak prawie wszystkie miasta śląskie, byt zniszczo­ny i wyludniony; dużo ziemi leży odłogiem, porośnięte krzakami i chwastami.
1652 - podczas wizyty w Paczkowie biskup Karol Ferdynand Waza, Książe Polski, okazał wielkie zasko­czenie: „...ze strasznym wzruszeniem ... widząc tyle ruin i zniszczone miasto ... jak bardzo potrzebne jest przyjść wam z pomocą”
1668 - Rada Miejska Paczkowa postanawia wybudować nowy most na Nysie.
1716 - silny wiatr zawalił 40 metrową dzwonnicę, spadająca kopuła zniszczyła pięć domów. Zniszczo­na wieża w 1817 r. została obniżona o 7 metrów. Kopuła, o wcześniejszym kształcie cebuli, w 1792 została zmieniona na hełm, to „prowizoryczne” pokrycie wieży kościelnej zostało do dzisiaj; w tej formie wieża ma wysokość 65 metrów (przedtem 110 m).
1741 - oddziały pruskie zajmują Paczków. W 1745 Cesarzowa Maria Teresa (Austria) traci Paczków na rzecz Prus.
1744 - rozkwit gospodarczy: m. in. powstaje Fabryka Świec „Silesia”.
1745 - na wiosnę rozpoczyna się druga wojna Śląska zakończona pokojem w Dreźnie 25 grudnia. W Paczkowie w styczniu stacjonują dwa pruskie regimenty, zakwaterowane, przy dużym mrozie, w mieście. Z powodu ciasnoty zaczyna się szerzyć zaraza, pochłaniająca wśród żołnierzy i mieszkań­ców ofiary, które grzebane są następnie w piwnicach domów.
1756 - uprawa nowosprowadzonych kartofli ratuje wielu Paczkowian przed śmiercią głodową. Nędza spowodowana jest wysokim cłem, jakie wprowadziła cesarzowa Maria Teresa na produkowane w Pacz­kowie i znane na całym świecie tkaniny.
1757 - w kwietniu Paczków opuścił garnizon pruski, mieszkańcy musieli się sami bronić. Na początku sierpnia Paczków zajęli Austriacy. Po powrotnym zdobyciu terenu do Paczkowa wrócił pruski garni­zon.
1775 (5 lutego) - wielka powódź. W 1777 były dwie powodzie, jedna w lutym - z zejściem lodu, który uszkodził most, druga - 10 maja; duże powodzie również w latach: 1779, 1780, 1783, 1785.
1776 - na rozkaz Fryderyka Wielkiego 182 morgi łąk rozdzielono pomiędzy paczkowian z przezna­czeniem pod uprawę; z powodu kłótni między radą a mieszkańcami ostatecznego podziału dokonano dopiero 7 grudnia 1779.
1778 - miasto zajmowane jest na zmianę przez austriackie i pruskie oddziały, które otrzymują żyw­ność i paszę dla koni, pieniądze i winiak. Na koniec, w wyniku podpisanego pokoju w Cieszynie (13 V 1779), męczone miasto musi zapłacić odszkodowanie wojenne w wysokości 2012 talarów.
1780 (21 września) - z Kłodzka przez Bramę Kłodzką do miasta wjechał Fryderyk Wielki, który po wy­mianie koni w Kamienicy pojechał od razu dalej do Nysy.
1807 - Paczków przechodzi pod dowództwo francuskie. Generał Vandamme wyciska z miasta kontry­bucję wojenną w wysokości 84 763 niemieckich halerzy na utrzymanie swoje i swoich oddziałów.
1808 - wprowadzono nowe prawa miejskie: kolegium miejskie z dyrektorem miasta, burmistrzem po­licji, prokonsulem/deputowanym, syndykiem i 3 senatorami oraz 6 ławnikami. Mieszczaństwo miało 24 przedstawicieli.
1809 (20 lutego) - wybrano 24 przedstawicieli miasta (Rada), 22 lutego wybrali oni Zarząd, w skład którego wchodzili: burmistrz (dotychczasowy senator Hubner), przewodniczący rady (dotychczasowy senator Sommer), mistrz rymarski (Karrass), chirurg miejski (Walter), kupiec (Schimrohn), aptekarz (Schubert), mistrz krawiecki (Jakel), handlarz przędzą (Jetschin) i kupiec (Philler) jako deputowany.
1812 - zarządzono stworzenie parku miejskiego; kierował tym zadaniem emerytowany dyrektor mia­sta von Radern.
1813 - pruski król Fryderyk Wilhelm III wypowiada wojnę Francji i 17 marca wygłasza we Wrocławiu odezwę „Do mojego narodu” i wzywa do walki przeciw Napoleonowi. Również w Paczkowie znaleźli się ochotnicy, którzy chcieli walczyć przeciwko Francji; utworzono tu oddział ludowy złożony z męż­czyzn w wieku 17-40 lat.
1814 - Francja napoleońska została pobita; 31 marca wojska cesarskie dotarły do Paryża; 23 kwietnia Paczków świętuje, organizując festyn i mszę św.
1816 - z powodu wojen Paczków jest zadłużony na 85 000 talarów.
1819 (23 lipca) - zamknięta do tej pory brama nyska zostaje uroczyście otwarta; w Paczkowie powsta­je urząd celny.
1822 - Henryk Merkel, właściciel dóbr na przedmieściach (Pauishof), buduje cegielnię; drugą buduje w 1841.
1825 (27 listopada) - rada uchwaliła, że od 1 stycznia 1826 zatrudni miejskiego lekarza z roczną pensją 50 niemieckich marek, który będzie się zajmował chorymi biednymi.
1826 i 1829 - znowu Paczków nawiedzają powodzie, po których naprawy kosztowały 1 515 niemieckich talarów.
1827 (do 1835) - wybrukowano większość ulic i rynek.

1828 - katolicki proboszcz Franciszek Stehr, komisarz i kanonik biskupi, zapisał w testamencie:
1000 talarów dla biednych
200 talarów dla szpitala
1000 talarów dla biednych uczniów z Paczkowa
1000 talarów dla biednych w Starym Paczkowie i Wilamowej
500 talarów dla biednych w Ujeźdźcu, Unikowicach, Kozielnie i innych zapisobiorców.
Następcą Stehra zostaje Grzegorz Weber (1828 - 1840).

1831 - pierwsze nowoczesne latarnie ustawiane w mieście; rozpoczyna się usuwanie watów fosy (za­sypywanie fosy) pomiędzy bramą Górną (Ktodzką) a Łaziebną (Ząbkowicką).

1831 - przy udziale wszystkich muzyków w mieście 9 lutego zostaje zatożone najmłodsze Towarzystwo Muzyczne pod dyrekcją doktora medycyny Bacha. Pierwszy przy licznej public2ności koncert Bacha.

1833 - miasto kupuje Lipowe Wzgórze (Lindenberg) koto Bilego Potoku z lasem tąkami i polami, łącz­nie 42 morgi za 800 talarów.

1834 - żeby zachęcić do budowania nowych domów i przyciągnąć do miasta nowych osadników magi­strat oferuje dziatki budowlane za darmo; miasto dostarcza drzewo budowlane i cegły ze zwolnieniem z odsetek na 5 lat; zgłosiło się wielu chętnych.

1836 (8 kwietnia) - ukazuje się pierwsza gazeta paczkowska „Wochenblatt fur Patschkau", wydawana przez najstarszego w mieście A. Gabriela i drukowana u Wangenfield w Nysie; nakład ok. 200 egz.

1839 - Rada Miejska zatwierdza rozebranie murów miejskich (przed fosą) i zasypanie fosy od bramy Górnej (Kłodzkiej) do bramy Dolnej (Wrocławskiej), powstaje tam promenada.

1840 - wieże bram Wroctawskiej, Kłodzkiej i Ząbkowickiej zostają wyremontowane, wieża Kłodzka otrzymuje pozłacany szpic, otwarto przejście przez mury miejskie do promenady przy nowo umiejsco­wionej katolickiej szkole, znajdująca się w tym miejscu część murów miejskich z dwoma bastionami została rozebrana; szosa Kłodzko - Paczków - Nysa jest gotowa; poczta dociera do Nysy z Paczkowa w 4 godziny (poniedziałki i czwartki).

1841 w Paczkowie znajduje się:
365 domów prywatnych (189 w mieście i 176 na przedmieściu),
330 stajnie, stodoły, szopy,
1 miejski browar,
2 prochownie,
3 bielarnie,
4 młyny,
1 zakład tkacki,
1 kuśnierz,
1 miejska i 2 prywatne cegiełnie,
278 rzemieślników,
74 kupców,
1 tartak.

1841 - w Paczkowie mieszka 3 490 mieszkańców, z tego 1 671 mężczyzn i 1 819 kobiet (w 1814 było tylko 2 034 mieszkańców), 3 147 katolików, 309 ewangelików, 309 Żydów, 567 par małżeńskich.

1842 - po raz pierwszy użyto tabłiczek z nazwami ulic.

1843 - rozpoczęto budowę promenady pomiędzy Bramą Kłodzką i Wrocławską.

1843 - magistrat sprawia sobie wóz strażacki i od 1 I 1844 zatrudnia strażaka.

1847 - w Paczkowie wybierana jest rada miejska, dwa okręgi wyborcze znajdują się wewnątrz murów (14 radnych), dwa - poza murami (10 radnych); od marca 1848 roku posiedzenia rady są publiczne.

1850 - przy Bönischstrasse (ul. Kopernika) powstaje fabryka „Chemiczne Wyroby Płonące” (fabryka zapałek) Juliusza Hucha; od 1917 roku zatrudnionych jest tam 50 pracowników; świerkowe drewno na zapałki pochodziło z Paczkowskiego lasu, na pudełka używano drewna z topoli.

1858 - na wieży Ratusza zamontowano zegar przywieziony z fabryki zegarów Weiss w Głogowie. Wcześniej w wieży wisiały trzy dzwony: godzinowy, kwadransowy i pożarowy.

1860 - liczba mieszkańców wzrasta do 4 470.

1861 - magistrat wydaje decyzję o wyłożeniu dróg dla pieszych (chodników) granitem (mieszkańcy protestują przeciwko dużym kosztom).

1868 - bracia Kieslich zakładają fabrykę urządzeń gaśniczych i budowy maszyn; od 1882 produkowane są również maszyny rolnicze; a od 1902 roku rozkładane drabiny i parowe urządzenia gaśnicze.

1869 - od 1 października w oświetleniu ulicznym stosowany jest gaz olejowy; w 1902 lampy gazowe zastąpiono lampami naftowymi.

1870 - zdecydowano o rozbiórce murów miejskich od bramy Kłodzkiej do ul. Szkolnej (dzisiaj ul. Koł­łątaja) ze względu na mające tu powstać gimnazjum miejskie.

1873 - bracia Kieslich zakładają przy ulicy Bergmanna (ul. Pocztowa) Śląską Fabrykę Urządzeń Stra­żackich i Budowy Maszyn - najstarszą i największą we wschodnich Niemczech, z ponad 200-osobowym zatrudnieniem.

1874 - Paczków został podłączony do linii kolejowej Kamieniec - Nysa; dworzec leży poza miastem; linia kolejowa biegnie na zachód przez Kamieniec do Świdnicy i do Wrocławia, a na wschód przez Nysę do Opola i do Śląskiego Okręgu Przemysłowego.

1875 - panna Wittkowitz zakłada w Paczkowie dziewczęcą szkołę średnią, z której potem powstaje szkoła św. Agnieszki, a od 1926 liceum św. Agnieszki; 18.11.1926 poświęcono nowe liceum reforma­torskie.

1879 - Dr Józef Hahn zostaje burmistrzem Paczkowa (do 1914); za zasługi dla Paczkowa (m.in. budo­wa kanalizacji, oczyszczalni, wodociągów), jeszcze za jego życia, jedną z ulic w Paczkowie nazwano Dr Hahn Strasse (dzisiaj ul. Okrzei).

1880 - August Schneider otwiera fabrykę artykułów biurowych przy ulicy Ausseren Glatzenstrasse (ul. Daszyńskiego) ze znakiem firmowym ASPABEDA; już od 1894 roku wiele jego produktów zostało na­grodzonych na międzynarodowych wystawach w Berlinie; Paczków zawdzięcza Schneiderowi nie tylko pracę (już na początku 200 miejsc pracy), ale również fundacje jak np. powiatowy dom starców.

1885 - wśród zakładów rzemieślniczych w Paczkowie największe znaczenie mają szewcy; Franz Schroller napisał w swoim dzienniku podróżnym, że paczkowscy szewcy są dobrze reprezentowani w całej okolicy i w całym Hrabstwie Kłodzkim.

1888 Joseph Kieslich zakłada w Paczkowie (Charlottental) parową cegielnię, w której ma najpierw jeden, potem dwa „piece pierścieniowe”.

1889 (1 września) - katolicka gmina kościelna św. Jana Ewangelisty obchodzi uroczyście 500 - lecie poświęcenia kościoła; kościół otrzymuje trzy nowe okna witrażowe zrobione przez bawarską firmę z Monachium; mszę poprowadził i kazanie wygłosił biskup Jerzy Kopp.

1890     liczba mieszkańców wzrasta do 5 762, a w 1900 roku do 5 902.

1900 - August Schneider otwiera fabrykę artykułów biurowych przy ulicy Ausseren Glatzenstrasse (ul. Daszyńskiego) ze znakiem firmowym ASPABEDA (August Schneider PAtschkau BErlin DArmstadt); już od 1894 roku wiele jego produktów zostało nagrodzonych na międzynarodowych wystawach w Berlinie; Paczków zawdzięcza Schneiderowi nie tylko pracę (już na początku 200 miejsc pracy), ale również fundacje jak np. powiatowy dom starców.

1902 - miejski zakład gazowniczy uruchamia swoją działalność; koszty budowy 90 tys. marek.

1905 - na miejscu dotychczasowego Bleichplatzes Paczków buduje wodociągi, woda z trzech studni głębinowych po oczyszczeniu pompowana jest do 35 m wieży ciśnieniowej, koszt 234 300 marek; jed­nocześnie położona zostaje kanalizacja i uruchomiona oczyszczalnia ścieków; koszty budowy 276 400 marek.

1907 - naprzeciwko paczkowskiego dworca towarowego Oskar Biedermann uruchamia Śląską Fabrykę Obróbki Drewna (ramy do obrazów, listwy); o miejscu lokalizacji rozstrzygnęło miasto; w 1908 roku pracuje tu już 50 pracowników z różnych branż obróbki drewna (meblarstwo, ramy okienne, schody, obrazy); w 1912 roku zakład musi się rozszerzyć.

1910 - po spisie powszechnym z 1 grudnia Paczków ma 6 248 mieszkańców.

1921 - Miasto otrzymuje sieć elektryczną.

1925 - w Paczkowie mieszka 6 818 osób, z tego 2 790 na przedmieściach.

1928 (1 lipca) - na jazie na Nysie Kłodzkiej koło Paczkowa (rejon Kozielna) powinna rozpocząć się budo­wa jeziora zaporowego, aby miasto mogło dostarczać energię elektryczną; plany te zostały odrzucone na rzecz budowy Jeziora Otmuchowskiego.

1929 - Hans Biedermann przenosi swoją fabrykę listew pozłacanych z Burga koło Magdeburga do Pacz­kowa, w miejsce wcześniejszej fabryki urządzeń gaśniczych braci Kieslich; fabryka ta przetwarzała listwy naturalne na gotowe ramy do obrazów i karnisze; paczkowskie listwy znano na całym świecie.

1929 - w Paczkowie funkcjonują 103 zakłady przemysłowe z 1 143 zatrudnionymi; największe za­kłady: Fabryka Przyborów Szkolnych i Kreślarskich Schneidera, Fabryka Mydła i Środków Piorących Mullera, Fabryka Urządzeń Strażackich i Budowy Maszyn Braci Kieslichów, Fabryka Zapałek Huchsa, cegielnie.

1929 - Caritas diecezji wrocławskiej buduje przy ulicy Nyskiej (dziś Wojska Polskiego), naprzeciwko „lasku wójtowego”, Dom św. Jana, w domu tym mają być leczeni alkoholicy, później dom prowadzony jest przez różne zakony; w końcu leczeni są tam ciężko chorzy na choroby płuc (po wojnie - Prewen­torium, następnie Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci).

1936 - jesienią rozpoczyna się budowa nowego budynku poczty przy ulicy Bergmanna (ul. Pocztowa); przy ulicy Ogrodowej (ul. Piastowska) zostaje otwarte nowe kino - „DELI”.

1938 - 1 kwietnia obie prowincje - Górny i Dolny Śląsk zostają połączone w Prowincję Śląską. Pacz­ków należy do nowo utworzonej Prowincji Opolskiej.

1938 (22-28 sierpnia i 31 sierpnia do 4 września) - powodzie na Nysie Kłodzkiej.

1939 (19 sierpnia) - odbywa się Paczkowski festyn i odpust; w domu kata przy ulicy Nyskiej zostaje otwarta Izba Pamięci; w „lasku wójtowym” poświęcono schronisko turystyczne; w ostatnim dniu fe­stynu rozdawano karty powołania do wojska.

1939 (27 sierpnia) - rozkład jazdy pociągów zostaje znacznie ograniczony; osoby cywilne „przejściowo” nie są obsługiwane.

1939 - zakwaterowanie Wermachtu w Paczkowie; 1 września Niemcy napadają na Polskę, rozpoczy­nając II wojnę światową.

1945 - do Paczkowa wkracza 59 Armia Ogólnowojskowa I Frontu Ukraińskiego; zakończenie II wojny światowej; ponownie otwarto Urząd Miejski i Urząd Pocztowy; działalność produkcyjną rozpoczęła Fabryka Części Pożarniczych i Sportowych (obecnie „FAMAD”); otwarto Mleczarnię Rejonową; rozpo­częto naukę w gimnazjum i w szkole powszechnej; powołano Komisję Weryfikacyjną, przyznającą lud­ności miejscowej obywatelstwo polskie; w narożach Paczkowskiego rynku zabłysły pierwsze lampy.

1946 (28-30 maja) - z Paczkowa wyjechało około 2 500 niemieckich mieszkańców miasta; VI - powstała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”; IX ‘46 - X ‘50 w Paczkowie istniał sąd; powołano Miejską Radę Narodową, jako organ przedstawicielski; działalność rozpoczęło Harcerstwo.

1947 - powstają dwie szkoły zawodowe: Państwowe Gimnazjum Handlowe oraz Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa; powstaje Klub Sportowy „Sparta”.

1948 - utworzono Bibliotekę Publiczną; uruchomiono Zakłady Graficzne; otwarto Prewentorium.

1949 - Fabryka Świec i Przetworów Woskowych oraz Fabryka Mydła „Silesia” zostały połączone i funk­cjonują pod nazwą Fabryka Mydła i Świec „Siłesia”; powstało Koło Łowieckie.

1950 - powstaje nowy zakład naprawczy (później „ZREMB”).

1951 - sprawy gospodarki komunalnej znalazły się w gestii Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkal­nych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

1954 - Poczta Polska wydała serię znaczków z Paczkowem o nominale 60 gr.

1957 - powstaje Spółdzielnia pracy „Opolanka” (później „ZODiM).

1959 - powstaje Towarzystwo Przyjaciół Paczkowa pod przewodnictwem Władysława Matolskiego; ukazała się drukiem jego „Krótka historia Paczkowa”; otwarto w Paczkowie Zasadniczą Szkołę Zawo­dową; spłonęło kino „Kopernik”; powstaje Państwowy Dom Dziecka.

1960 - Bibliotece Publicznej przekazano nowy budynek na ul. Słowackiego; nastąpiło uroczyste wmu­rowanie kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Tysiąclecia (oddana do użytku w 1962 r.).

1962 - VI - Paczków otrzymał nową stację CPN na ul. Kopernika.
1965 - uruchomiono Zakład „Żełbet”.

1967 - otwarto Miejski Dom Kultury; odbył się pierwszy plener malarski; Paczków odwiedził arcybi­skup Agostino Casaroli ( w sprawie przekazania pieniędzy na renowację kościoła).

1969 - przekazano do użytku nowo wybudowany Stadion Sportowy przy ul. Jagiellońskiej; ekipa filmo­wa z Łodzi kręcita w Paczkowie sceny do nowego filmu „Raj na ziemi”.

1974 - udział Paczkowa w turnieju: Bank Miast; Paczków wygrywa turniej z Nidzicą; przeprowadzono pierwszy etap kapitalnego remontu miasta; oddano do użytku Ośrodek Rekreacyjny wraz z basenem i amfiteatrem przy ul. Jagiellońskiej; Paczków otrzymał tytuł Mistrza Gospodarności Opolszczyzny i nagrodę w wysokości 1.000.000 zł; uruchomiona została filia Stacji Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Paczkowie.

1975 - nawiązano kontakty z Uzes (Francja), 26 VIII 1978 Naczelnik Miasta i Gminy Tadeusz Jurek oraz Mer Miasta Uzes Andre Rencel podpisali porozumienie o współpracy i partnerstwie miast; powołano Hufiec ZHP.

1976 - Paczkowska Fabryka Mebli zajęła I miejsce wśród zakładów skupionych w Opolskich Fabrykach Mebli i zdobyła proporzec przechodni; rozbudowano Szpital Miejski; odbyły się I Ogólnopolskie Spo­tkania Zespołów Scenicznych Ochotniczych Straży Pożarnych (cyklicznie kontynuowane w Paczkowie do VI 1998 roku).

1977 - Paczków otrzymuje „dalgaz” ze Zdzieszowic, zakończono produkcję gazu miejskiego.

1980 - oddano do użytku Dworzec PKS oraz Dom Działkowca; powstaje internat na ul. Staszica 27.

1982 - oddano do użytku obiekty Rejonowej Komendy Straży Pożarnej przy ul. Jagiellońskiej.

1984 - powstaje Spółdzielnia Mieszkaniowa.

1985 (maj) - pojawił się pierwszy numer pisma „Głos Paczkowa”.

1987 - podpisano porozumienia o współpracy i wymianie doświadczeń między Towarzystwem Przyja­ciół Paczkowa a Towarzystwem Miłośników Ziemi Kamienieckiej oraz Towarzystwem Miłośników Szczyt­nej; pierwszy raz odtworzono skomponowany na Akademii Muzycznej w Gdańsku hejnał Paczkowa.

1988 - rozpoczęto budowę obwodnicy południowej Paczkowa (oddana do użytku w 1998 r.).

1990 (maj) - Dom Plastyka uzyskał nową siedzibę przy Rynku 20; 27 V - pierwsze wolne wybory samorzą­dowe, została wybrana nowa Rada Miasta i Gminy w Paczkowie, burmistrzem zostaje Kazimierz Kos; przyjechała do Paczkowa z wizytą czteroosobowa delegacja nauczycieli z Einbeck w Niemczech; XII - ukazała się gazeta samorządowa „Życie Paczkowa”.

1991 - obchodzono 600-lecie konsekracji kościoła parafialnego św. Jana Ewangelisty; dokonano od­słonięcia tablicy dla uczczenia poległych żołnierzy Armii Krajowej; otwarto Muzeum Gazownictwa; Muzeum otrzymało nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

1992 (12 września) - Burmistrzowie Kazimierz Kos i Martin Wehner wraz z Przewodniczącymi Rad Miejskich podpisali porozumienie dotyczące partnerstwa i współpracy Miast Paczków i Einbeck.

1993 - okres transformacji gospodarczej - przekształcenia w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, FAMADzie oraz Paczkowskiej Fabryce Mebli.

1994 (luty) - rozpoczęła działalność Stacja Opieki „CARITAS”.

1995 - rozpoczęła działalność Straż Miejska oraz Fabryka Ceramiki Budowlanej „Wacław Jopek”.

1996  (czerwiec) - otwarto przejście graniczne Paczków - Biły Potok.

1997 - Paczków nawiedziła powódź stulecia, podczas której miasto odniosło wiele szkód; powstało Stowarzyszenie Kupców Paczkowa

1998 - Burmistrzem Paczkowa zostaje Bogdan Wyczałkowski; rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni ścieków (oddana do użytku w 2000 r.).

1999 - Paczków zaistniał w Internecie na stronie www.paczkow.pl; Paczków przystąpił do Stowarzy­szenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.

2000 - przedstawiciele Paczkowa, Otmuchowa, Złotego Stoku, Lądka Zdroju, Bernartic, Javornika, Uhelnej, Bilej Vody i Vlćic zawarli porozumienie o współpracy miast i gmin pogranicza polsko-cze­skiego.

2002 - wyremontowano most na Nysie Kłodzkiej; XII - Energopol-7 przekazał do eksploatacji nowe zbiorniki (Kozielno i Topola) na Nysie Kłodzkiej z elektrowniami wodnymi; zbiorniki tworzą Jezioro Paczkowskie.

2004 - Paczków obchodzi 750-lecie lokacji; 1 V Polska wstępuje do Unii Europejskiej.

Sunday the 18th. Z Paczkowską Kartą Turystyczną zawsze taniej - Joomla Templates